Norsk selskap for hematologi

2019

Uke 15: Vit K for reversering av warfarin

Bruken av K vitamin ved warfarinoverdosering hos pasienter uten blødning. Et svært hyppig spørsmål i norske sykehus og på allmennlegekontorer. Det skvettes mye med K vitaminer. I denne oversiktsartikkelen og meta-analysen ser de på nytten av K vitamin hos pasienter uten blødning med en INR mellom 4,5-10. Seks studier og 1074 pasienter inngår. Artikkelen indikerer at det ikke har noe for seg å gi vitamin K hos de uten pågående blødning, med en tendens mot at det også kan være skadelig.
Vitamin K - Blood
7. april 2019