Norsk selskap for hematologi

2019

Uke 16: Gravide og LE-mistanke - CT eller scint?

Gravide og mistanke om lungeemboli? Hva er best, scintigrafi og CT?
Ukens artikkel er en systematisk gjennomgang om data som finnes om CT og scinitigrafi hos gravide kvinner hvor man mistenker lungeemboli. Så langt tyder data på at begge disse metodene er likehverdige både mtp diagnostisk utsangskraft og administrert stråledose til mor og barn.
Artikkel Haematologica

15. april 2019