Norsk selskap for hematologi

2019

Uke 18: Toxisistet etter CAR-T

CD19 CAR T-celle terapi er godkjent i Beslutningsforum til behandling av pas. opptil 25 år med B-ALL som er refraktær, i residiv etter transplantasjon eller med ≥2 tilbakefall. Ukens artikkel beskriver hematologisk toxisitet etter CAR T behandling hvor tidligere stamcelletransplantasjon og alvorlig CRS (cytokine release syndrome) er disponerende faktorer.
Hematologisk toxisistet etter CAR-T
5. mai 2019