Uke 19: DOAK ved cancer?

Det er fortsatt ikke avklart hvorvidt DOAK bør gis til kreftpasienter eller ikke. Dette praktiseres nå ulikt mellom sykehus i Norge. ASH holder i disse dager på å fornye sine VTE guidelines, og snart vil også kapittelet om behandling av VTE i kreft komme. Mens vi venter kan denne oppsummeringsartikkelen og metaanalysen gi oss en smakebit på hva konklusjonen her kommer til å bli: Rossel et al har sett på 14 studier som tar for seg VTE behandling i kreftpasienter. 4661 pasienter inngår i analysene som viser at DOAK er bedre enn LWMH til å forebygge tilbakefall av trombose. Men DOAK gir også en større risiko for større blødninger sammenlignet med LMWH. Valg av antikoagulans må derfor trolig bli persontilpasset, hvor type kreft, blødningsrisiko og pasientens ønsker må veies inn i valget.
DOAK ved cancer