Norsk selskap for hematologi

2019

Uke 21: VMP vs KMP ved myelomatose

Myelomatosepasienter som ikke er aktuelle for HMAS har blitt randomisert til VMP eller Carfilzomib-Melfalan-Prednisolon (KMP) i førstelinjebehandling i denne studien http://www.bloodjournal.org/content/early/2019/02/28/blood-2018-09-874396?sso-checked=true . Interesssant nok er ikke KMP noe særlig bedre. Flere VGPR i KMP gruppen, men ellers ingen overbevisende forskjeller. Det er imidlertid mye mer polynevropati i bortezomib gruppen.
22. mai 2019