Norsk selskap for hematologi

2019

Uke 22: BorDex vs PomBorDex

Ukens artikkel: Tilbakefallsbehandling hos pasienter med myelomatose er stadig et aktuelt tema. I ukens artikkel viser Richardson et al økt PFS ved bruk av Pomalidomide, Velcade og dexametason vs Velcade/dexametason hos pasienter med tilbakefall som tidligere hadde vært refraktære/progrediert på et lenalidomid-basert regime.
Artikkel Lancet
30. mai 2019