Norsk selskap for hematologi

2019

Uke 23: Ibrutinib vs ofatumumab ved KLL


Den randomiserte fase 3 studien RESONATE sammenlignet ibrutinib vs ofatumumab hos KLL pasienter i tilbakefall. Hovedartikkelen ble publisert i NEJM i 2014 og viste bedret PFS og OS i ibrutinibarmen. Studien førte til at ibrutinib ble godkjent på markedet. Grunnet overlegne data i favør av ibrutinibarmen fikk pasienter i ofatumumab armen gå over til ibrutinibarmen. Nå er oppfølgingsdata etter median tid på 44 måneder publisert i Blood. Denne artikkelen viser at median PFS fortsatt ikke er nådd i ibrutinibarmen og med fortsatt gode OS data. Gode remisjonsrater over tid ses også hos pasienter del17, del11 og umutert IGHV.

Artikkel RESONATE

4. juni 2019