Uke 25: Daratumumab + VTd i første linje ved myelomatose


Daratumumab har vist seg å være et veltolerert medikament i myelomatosepopulasjonen og et naturlig valg å kombinere med kjente trippelregimer ved myelomatose. I denne studien av Moreau et al publiseres resultatene fra CASSIOPEIA studien, en randomisert fase 3 studie på 1085 nydiagnostiserte myelompasienter som er kandidater for HMAS. Pasientene i kontrollarmen fikk 4 induksjonskurer med bortezomib, thalidomide og dexametason (VTd), deretter HMAS og så 2 konsolideringskurer med VTd, mens intervensjonsarmen fikk VTd+daratumumab. Studien viser ikke overraskende at man oppnår dypere responser med dette kvadrippelregimet, hvor stringet CR ble sett i 29 % av VTd-Daratumumab armen vs 20 % i kontrollarmen. Man oppnår en imponerende andel MRD negativitet på 64 % og det er vel verdt å notere seg at mange av de MRD negative fortsatt har M-komponent. Årsaken til dette er trolig en kombinasjon av halveringstiden til immunglobuliner og hvor man treffer med nåla når man tar en benmargsprøve. Bivirkningsmessig får man noe høyere andel med cytopenier ved bruk av fire kontra tre medikamenter.

Artikkel Dara + VTd i 1e linje.