Uke 27: Risikostratifisering av asymptomatisk Waldenstrøm

Dette er en artikkel som gir mye interessant informasjon om progresjon fra asymptomatisk waldenstrøm til symptomatisk waldenstrøm. F.eks. hvor mange progredierer? Svaret er 30% etter to år. Men svaret er også at etter median 7,8 års oppfølging var det 28% som ikke hadde progrediert. De foreslår også verktøy for å beregne risikoen for progresjon.
Progression Risk Stratification of Asymptomatic Waldenstrøm Macroglobulinemia