Uke 38: FVIIa ved hjerneblødning


Ukens artikkel er ikke direkte hematologi, men vi blir jo ofte spurt i slike spørsmål. Den viser at rekombinant faktor VIIa (Novoseven) ikke hjelper ved hjerneblødning, heller ikke i subgruppen der CT viser tegn til ekspanderende blødning.