Norsk selskap for hematologi

2019

Uke 42: FCR vs R-ibrutinib ved KLL

Ukens artikkel er en studie av KLL pasienter under 70 som ble randomisert til FCR eller R-ibrutinib. R-ibrutinib armen ga bedre progresjonsfri overlevelse og bedre total overlevelse.
Artikkel - NEJM
4. november 2019