Norsk selskap for hematologi

2019

Uke 42: Indikasjoner for hematopoietisk stamcelle Tx

Ukens artikkel er en rapport fra EBMT som omhandler indikasjoner for hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved hematologiske sykdommer, solide tumores og immunsvikt.
9. oktober 2019