Norsk selskap for hematologi

2019

Uke 46: Vedlikeholdsbehandling av myelomatosepasienter

Ukens artikkel er fra 2018, men er like relevant: Vedlikeholdsbehandling hos pasienter med myelomatose. Denne systematiske oversiktsartikkelen gir en god oversikt over feltet.
15. november 2019