Norsk selskap for hematologi

2019

Uke 47: Selinexor ved myelomatose

Denne studien viser resultatene fra fase II studien STORM. Her har man undersøkt effekten av exportin 1 hemmeren Selinexor. Hemming av exportin 1 gir akkumulering i kjernen og aktivering av tumor suppressor proteiner, hemmer NF-kB og reduserer translasjon av onkoprotein mRNA. 123 pasienter inkluddert i studien. Selinexor er en per oral medisin og pasienten har fått 80 mg 2 dager i uken, sammen med Dexametason 20 mg.
15. november 2019

Pasientene hadde alle tidligere blitt behandlet med minst bortezomiib, carfilzomib, lenalidomide, daratumumab, pomalidomide og et alkylerende stoff, og de måtte være refraktære mot minst en proteasomhemmer, minst en IMID og daratumumab. 26 % av pasientene oppnådde PR eller bedre. Mest overraskende bivirkning var nok grad 3 hyponatremi (21 %). Selinexor er godkjent av FDA, det vil trolig bli studier i Norge kommende år med Selinexor og det finnes muligheter for å få dette på compassionate use.