UKE 51: Ukas artikkel, oversikt over autoimmum hemolytisk anemi

Ukas artikkel er en oversikt over anbefalinger vedr. AIHA, fra det første internasjonale konsensus møtet.