Norsk selskap for hematologi

2019

UKE 51: Ukas artikkel, oversikt over autoimmum hemolytisk anemi

Ukas artikkel er en oversikt over anbefalinger vedr. AIHA, fra det første internasjonale konsensus møtet.
Martin Paulson
20. desember 2019