Norsk selskap for hematologi

Nyheter

Nytt publisert KML Handlingsprogram, 2023

26. januar 2023
Det er nå publisert oppdatert handlingsprogram for KML. Ligger som egen fil under fanen "Handlingsprogram"

AZA +/- gilteritinib

15. januar 2023
Ukens artikkel er en rapport fra en fase 3 studie som har sammenliknet azacitidine med azacitidin + gilteritinib hos "unfit" pasienter med FLT3 mutert AML. Det skuffende resultatet var at selv om azacitidin + gilteritinib ga flere pasienter i remisjon så var overlevelsen lik mellom de to armene. Artikkelen er her: DOI: 10.1182/blood.2021014586

Vintermøtet 2023

02. januar 2023
Velkommen til Vintermøtet 2023! Møtet finner sted på Thon Hotel Storo, den 9-10. mars. Mer informasjon finner du på denne nettsiden: https://www.helsekonferanser.no/hematologisk-vintermte-2023 Du kan kan også klikke på lenken nedenfor.

3. Nordic Platelet Symposium

22. november 2022
Sykehuset i Østfold arrangerer 3. Nordic Platelet Symposium i Fredrikstad, 5-6 mai 2023. Se lenken nedenfor!

Nordisk KLL studiegruppe - Hold av datoen!

27. oktober 2022
Nordisk KLL studiegruppe (NCLLSG) arrangerer studiemøte i Helsinki 24. - 25. April 2023. Hold av datoen.

Teclistamab

28. september 2022
Teclistamab ved langtkommen myelomatose. Levetiden ved myelomatose har økt gradvis de siste tiårene, primært grunnet tilgangen på nye medikamenter. I Norge i dag er median OS for hele myelompopulasjonen 51 måneder etter start av 1. linjebehandling, betydelig lengre for yngre pasienter <65 år hvor den er 95 måneder. Utfordringen man til slutt støter på hos pasienter som tolerer behandling over flere linjer er at man går tom for behandlingsmuligheter. Svært mange nye immunterapier er nå på vei. I denne studien i NEJM presenteres data fra fase 1-2 Majestec-1 studien på det bispesifikke antistoffet teclistamab hos pasienter med median 5 tidligere behandlingslinjer. Studien viser imponerende responsraten på 63 % (hvor 58,8 % hadde VGPR eller bedre). Median PFS er på 11,3 måneder. Studien førte til at teclistamab ble godkjent av EMA i slutten av august.

Ukas artikkel - MGCS

15. september 2022
De siste årene har det blitt et økende fokus på at selv små B-celleklon kan gjøre stor skade og begrepet monoklonal gammopati av klinisk betydning (MGCS) er noe vi stadig oftere hører om. Denne artikkelen tar for seg IgM relatert MGCS.

Oppdaterte Handlingsprogram

15. september 2022
Handlingsprogram for Hemokromatose og Vitamin B12-mangel er oppdaterte! Viser til rubrikken Handlingsprogram ovenfor.

Forskningslegater - søknadsfrist 1. oktober

15. september 2022
The Incyte Grant for Hematologisk Forskning 2022 - Har til formål å stimulere interessen for forskning innen for hematologi, samt å motivere unge klinikere og forskere til å delta i den vitenskapelige utvikling. Det utdeles i år to legater til en samlet verdi av $40.000. Søknadsfristen er 1. oktober 2022. Les mere på https://grant.incytenordics.eu/ [grant.incytenordics.eu]

Side 1 av 5