Nyheter

22. april 2024

Aktuelle ITP studier (VAY1 og VAY2)

VAY1 og VAY2 studien er åpne for inklusjon ved Sykehuset Østfold HF Kalnes. Kontakt overlege Waleed Ghanima eller studiesykepleier Heidi Hassel Pettersen for nærmere informasjon om studiene. Studiene er aktuelle for pasienter i 1. linje som enten er ubehandlet eller har sviktet på kortikosteroider.
11. januar 2024

Vintermøtet 2024, 14.-15. mars!

Årets Vintermøte finner sted i Oslo den 14. - 15. mars. Stedet er Thon Hotel Storo. Foreløpig program vedlegges. Velkommen!
06. desember 2023

Telomersykdommer - retningslinjer

Retningslinjer for klinikk, utredning og oppfølgning av pasienter med dyskeratosis congenita og relaterte telomersykdommer er tilgjengelig på nettsiden! Sjekk Handlingsprogram-rubrikken.
02. oktober 2023

AML studier høsten 2023

AML-studier i Norge pr oktober 2023. Nydiagnostisert: Fit: • HOVON med intensiv kjemo, også for MDS EB2: HOVON 150 med IDH1 ivosidenib/placebo Unfit: • LD VEN (Waleed, Stavanger) Nordisk studie, viktig å samle inn data ved kortere bruk av venetoklaks • Enhance-3 Ven +aza+magrolimab/placebo, screening lukket midlertidig • PALM studien, (Ahus A. Dahm) • HUVAMER (BT Gjertsen, Bergen): Hydroxyurea + Valproat vs. 6-mercaptopurine + Valproat: nylig diagnostiserte AML pasienter ikke kandidater standard behandling, R/R AML, høyrisiko MDS • QC+ VPA (Quinacrine;Mepacrine + Valproic acid; Orfiril Long depot kapsl.) off- label behandling utenfor en klinisk studie- Bjørn Tore Gjertsen kontaktes- R/R AML pasienter med kroniske infeksjoner ikke egnet for annen tilgengelig behandling. Residiv: • SIRP-alfa antistoff, makrofag aktivator , venteliste, kombinasjon med ven+aza, (TH Tvedt ved OUS, BT Gjertsen i Bergen). • IMPRESS: alle kreftformer, tenk tidlig ved KMML/AML, MDS og AML med høyrisiko genetikk • IMPRESS AML MELFALAN: inklusjon AML/MDS med lav til normal ( opptil 50%) cellularitet, eksklusjon mer enn to cytogenetiske avvikt eller chromosom 7 avvik; Tp53 over 20% VAF. (Emil Nyquist kontaktes) • IMPRESS AML ACTINOMYCIN D (Bjørn Tore Gjertsen kontaktes) Inklusjon NPM1 mutert AML/high risk MDS, eksklusjon FLT3 mutasjon • Curamir (CR1-02-mikroRNA, «First-in-human»), Bjørn Tore kontaktes i Bergen, Andrea Lenartova kontaktes i Oslo: R/R AML pasienter • HUVAMER (se over) • QC+ VPA (se over) Andrea Lenartova, MD PhD Dept of Hematology Oslo University Hospital Norway *not sensitive
02. oktober 2023

Nytt fra NSH styret

Nytt fra styret i Norsk selskap for hematologi HØSTMØTE SEPTEMBER OSLO 2023 HEGE MELBY FRØEN OVERLEGE BLODSYKDOMMER OUS
02. oktober 2023

Etterutdanningsprogram for hematologer

Legeforeningen kom med en rapport om etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning i 2016 der legespesialisters plikt til å holde seg faglig oppdatert vektlegges (Til Fagmedisinske foreninger og Spesialitetskomiteer (legeforeningen.no). Legeforeningen har gått inn for at slik faglig oppdatering bør skje gjennom et utdanningsprogram tilpasset legens arbeidssituasjon og arbeidsstedets behov for kompetanse, framfor en generell resertifiseringsordning. Et strukturert, dokumenterbart program for etterutdanningen vil bidra til at etterutdanning for legespesialister kan gjennomføres mer systematisk.
04. september 2023

NWMG - First scientific symposia and plenary meeting

Nordic Waldenström Macroglobulinemia Group, en arbeidsgruppe under Nordic Lymphoma Group inviterer alle interesserte hematologer og LIS i hematologi til det første møtet i gruppen tirsdag 3. oktober på Kastrup, København. Påmelding skjer ved epost til overlege Troels Hammer ved Rigshospitalet, København: troels.hammer@regionh.dk. Det er ikke endelig avklart med sponsorer hva som støttes av reiseutgifter. Se vedlagt program under. PÅMELDINGSFRIST ER 4. SEPTEMBER GRUNNET BEGRENSET ANTALL PLASSER.
17. juli 2023

Høstmøtet 2023

Hematologisk høstmøte arrangeres den 26. og 27. september, hold av datoen! Lenke til påmeldingen finner du her: https://www.helsekonferanser.no/hematologisk-hstmte-2023
27. april 2023

Reviderte handlingsprogram

Handlingsprogram for myelomatose, MDS og KMML er oppdaterte! Sjekk rubrikken "Handlingsprogram" på denne nettsiden. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-selskap-for-hematologi/handlingsprogram/ De nye versjonene vil bli publisert via Helsedirektoratet på et senere tidspunkt.

Side 1 av 2