Norsk selskap for hematologi

Nyheter

Overlegestilling, Seksjon for blodsjukdomar

09. april 2022
Medisinsk klinikk søkjer overlege ved Seksjon for blodsjukdomar til 100 % fast stilling. Oppstart etter nærare avtale.

Presentasjoner fra Vintermøtet 2022

16. mars 2022
Her finner du enkelte av presentasjonene som ble avholdt på Vintermøtet 2022!

AML-studier i Norge pr mars 2022

09. mars 2022
Studiestatus AML i Norge, mars 2022: 1. Fit AML HOVON 150 og 156: Studiene er åpne for screening inklusjon, men 150-armen med enasidenib inkluderer p.t. ikke pga medikamentmangel. Dette kan endre seg snarlig. HOVON tror at IDH2 armen med enasidenib blir ferdig inkludert sommer 2022. 2. HOVON 501 med venetoclax blir kanskje startet til høsten. Norsk PI er Anne-Sophie. Relapsed refractory AML: CC-90009-AML-001 studien restarter i april/mai, Oslo (Andrea) og Bergen . https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02848001 3. Unfit AML: I løpet av en måned skal denne studien åpne: SIRPalpha terapeutisk antistoff: A PHASE 1, OPEN-LABEL, DOSE FINDING STUDY OF CC-95251 ALONE AND IN COMBINATION WITH ANTINEOPLASTIC AGENTS IN SUBJECTS WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA ANDMYELODYSPLASTIC SYNDROMES. Mer info vil følge. Bergen og Oslo RH. 4. Unfit AML, Palm-studien, Helse Sør-Øst: Precision Therapy Versus Standard Therapy in AML and MDS in Elderly (PALM). PI Anders Dahm. Kontakt Anders for informasjon. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05025098 5. LD VenEx Unfit AML venetoklaks + axacitidin. PI Majeed, SUS. Oppstart april 2022? 6. IMPRESS Norway: RR unfit AML/MDS med hypoplastisk beinmarg (PI: Emil Nyquist). Oppstart mars 2022, kontakt Emil om detaljer. 7. IMPRESS Norway: RR malignitet NPM1 mutert, spesielt myeloide neoplasier og AML. Oppstart desember2022? (Irini, Øystein, Bjørn Tore) Vi jobber noen flere studier, men det er noe usikkerhet om hvor og når, så det kommer vi tilbake til i løpet av våren. Det pågår nå en fornyet diskusjon om nasjonalt register for AML (+MPN, MDS).

Liberal vs restriktiv transfusjonsstrategi

21. februar 2022
Denne artikkelen sammenliknet en liberal blodoverføringsstrategi (Hb <10.0) med en restriktiv strategi (Hb <8.0) hos pasienter med akutt hjerteinfarkt og samtidig anemi. Endepunktet var store kardiovaskulære hendelser. 668 pasienter ble randomiesert og det var 11% i den resitriktive gruppen som fikk en endepunktshendelse, mens det var 14% i den liberale gruppen. Dette var en forskjell som ble regnet som "non-inferior". Det et interessant hypotesegenererende funn at en liberal strategi kanskje gir flere kardiovaskulære hendelser enn en restriktiv strategi.

Cerebral venøs trombose

21. februar 2022
Cerebral venøs trombose er en sjelden tilstand der det finnes få gode prospektive studier. Ukens artikkel er en stor retrospektiv gjennomgang av pasienter med cerebral venøs trombose fra flere land der man har sammenliknet DOAC behandling med warfarin. De fant at DOAC og warfarin hadde like god effekt, men at DOAC ga mindre blødninger. Lenke til artikkel: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.121.037541

Vintermøte 2022

04. november 2021
Vintermøtet er flyttet til 10 og 11 mars. Møtet holdes i Stavanger. Påmeldingslenken finner du  nederst på siden.

ENHANCE-studien

20. oktober 2021
ENHANCE studien har nå åpnet ved Rikshospitalet, Haukeland og Stavanger Universitetssykehus.

AIHA 2021

14. oktober 2021
Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) is defined as increased destruction of red cells through autoimmune mechanisms, usually mediated by autoantibodies against erythrocyte surface antigens.1-3 During the past decade, important new findings have emerged regarding the cause, pathogenesis, diagnosis, and treatment of this group of disorders.

Høstmøtet 2021

10. juli 2021
HEMATOLOGISK HØSTMØTE 2021, 28-29. SEPTEMBER. NSH ønsker deg velkommen til høstmøtet som finner sted i Oslo! Møtestedet er Thon Hotel Storo. https://invitepeople.com/events/1624c93a3ed02b

Side 1 av 4