AML studier høsten 2023

AML-studier i Norge pr oktober 2023.

Nydiagnostisert:

Fit:
• HOVON med intensiv kjemo, også for MDS EB2: HOVON 150 med IDH1 ivosidenib/placebo

Unfit:
• LD VEN (Waleed, Stavanger) Nordisk studie, viktig å samle inn data ved kortere bruk av venetoklaks
• Enhance-3 Ven +aza+magrolimab/placebo, screening lukket midlertidig
• PALM studien, (Ahus A. Dahm)
• HUVAMER (BT Gjertsen, Bergen): Hydroxyurea + Valproat vs. 6-mercaptopurine + Valproat: nylig diagnostiserte AML pasienter ikke kandidater standard behandling, R/R AML, høyrisiko MDS
• QC+ VPA (Quinacrine;Mepacrine + Valproic acid; Orfiril Long depot kapsl.) off- label behandling utenfor en klinisk studie- Bjørn Tore Gjertsen kontaktes- R/R AML pasienter med kroniske infeksjoner ikke egnet for annen tilgengelig behandling.

Residiv:
• SIRP-alfa antistoff, makrofag aktivator , venteliste, kombinasjon med ven+aza, (TH Tvedt ved OUS, BT Gjertsen i Bergen).
• IMPRESS: alle kreftformer, tenk tidlig ved KMML/AML, MDS og AML med høyrisiko genetikk
• IMPRESS AML MELFALAN: inklusjon AML/MDS med lav til normal ( opptil 50%) cellularitet, eksklusjon mer enn to cytogenetiske avvikt eller chromosom 7 avvik; Tp53 over 20% VAF. (Emil Nyquist kontaktes)
• IMPRESS AML ACTINOMYCIN D (Bjørn Tore Gjertsen kontaktes) Inklusjon NPM1 mutert AML/high risk MDS, eksklusjon FLT3 mutasjon
• Curamir (CR1-02-mikroRNA, «First-in-human»), Bjørn Tore kontaktes i Bergen, Andrea Lenartova kontaktes i Oslo: R/R AML pasienter
• HUVAMER (se over)
• QC+ VPA (se over)


Andrea Lenartova, MD PhD
Dept of Hematology
Oslo University Hospital
Norway

*not sensitive