AZA +/- gilteritinib

Ukens artikkel er en rapport fra en fase 3 studie som har sammenliknet azacitidine med azacitidin + gilteritinib hos "unfit" pasienter med FLT3 mutert AML. Det skuffende resultatet var at selv om azacitidin + gilteritinib ga flere pasienter i remisjon så var overlevelsen lik mellom de to armene. Artikkelen er her: DOI: 10.1182/blood.2021014586
Phase 3