Etterutdanningsprogram for hematologer

Legeforeningen kom med en rapport om etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning
i 2016 der legespesialisters plikt til å holde seg faglig oppdatert vektlegges (Til Fagmedisinske
foreninger og Spesialitetskomiteer (legeforeningen.no). Legeforeningen har gått inn for at
slik faglig oppdatering bør skje gjennom et utdanningsprogram tilpasset legens
arbeidssituasjon og arbeidsstedets behov for kompetanse, framfor en generell
resertifiseringsordning. Et strukturert, dokumenterbart program for etterutdanningen vil
bidra til at etterutdanning for legespesialister kan gjennomføres mer systematisk.