Nytt publisert KML Handlingsprogram, 2023

Det er nå publisert oppdatert handlingsprogram for KML. Ligger som egen fil under fanen "Handlingsprogram"
DALL-E Philadelphia Chromosome
Philadelphia Chromosome