3. Nordic Platelet Symposium

Sykehuset i Østfold arrangerer 3. Nordic Platelet Symposium i Fredrikstad, 5-6 mai 2023.

Se lenken nedenfor!
Platelet symposium
Nordic platelet symposium