NWMG - First scientific symposia and plenary meeting

Nordic Waldenström Macroglobulinemia Group, en arbeidsgruppe under Nordic Lymphoma Group inviterer alle interesserte hematologer og LIS i hematologi til det første møtet i gruppen tirsdag 3. oktober på Kastrup, København. Påmelding skjer ved epost til overlege Troels Hammer ved Rigshospitalet, København: troels.hammer@regionh.dk. Det er ikke endelig avklart med sponsorer hva som støttes av reiseutgifter. Se vedlagt program under. PÅMELDINGSFRIST ER 4. SEPTEMBER GRUNNET BEGRENSET ANTALL PLASSER.
NWMGLogo
LogoNWMG