Reviderte handlingsprogram

Handlingsprogram for myelomatose, MDS og KMML er oppdaterte!
Sjekk rubrikken "Handlingsprogram" på denne nettsiden.
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-selskap-for-hematologi/handlingsprogram/

De nye versjonene vil bli publisert via Helsedirektoratet på et senere tidspunkt.
MM
MM