Nordisk KLL studiegruppe - Hold av datoen!

Nordisk KLL studiegruppe (NCLLSG) arrangerer studiemøte i Helsinki 24. - 25. April 2023. Hold av datoen.
DALLE2-classical_painting_of_the_nordic_countries