Norsk selskap for hematologi

Aktuelt

Uke 35 - Sorafenib vedlikehold etter allo-HSCT

20 % av AML pasienter har FLT3-ITD mutasjoner som forårsaker en konstitutivt aktiv tyroksinkinase. Pasienter med FLT3-ITD har spesielt høy risiko for tilbakefall og død, selv om de gjennomgår allogen benmargstransplantasjon. Flere tyrosinkinasehemmere har vært forsøkt ved AML. I SORMAIN studien har man undersøkt effekten av Sorafenib sammenlignet med placebo som vedlikeholdsbehandling etter allo og man finner en hazard ratio for død eller tilbakefall i Sorafenib gruppen vs palcebogruppe på 0,39, og 2 års RFS sannsynlighet var 53,3 % med placebo og 85,0 % med Sorafenib. Sorafenib vedlikehold ser derfor ut til å gi en overlevelsesgevinst når det er gitt som vedlikeholdsbehandling etter allotransplantasjon.
Tobias Schmidt Slørdahl
26. august 2020