Overlegestilling, Seksjon for blodsjukdomar

Medisinsk klinikk søkjer overlege ved Seksjon for blodsjukdomar til 100 % fast stilling. Oppstart etter nærare avtale.
Helse Bergen
Helse Bergen

Medisinsk klinikk har om lag 500 tilsette og har seksjonar for blodsjukdomar, hormonsjukdomar, fordøyingssjukdomar, infeksjonssjukdomar og nyresjukdomar. Klinikken omfattar og seksjon for klinisk ernæring og seksjon for sosionomtenester.

Seksjon for blodsjukdomar diagnostiserar og behandlar pasientar med ulike sjukdomar i blod og beinmarg. Seksjonen har regionalt ansvar for behandling av akutte leukemier og autolog stamcelletransplantasjon for plamsacellesjukdomar, samt fleir-regional funksjon for allogen stamcelletransplantasjon saman med Oslo Universitetssjukehus. Seksjonen har og nasjonal oppgåve for autolog stamcelletransplantasjon for multippel sklerose. Seksjonen har ein sengepost med 14 heildøgnsenger, tre dagbehandlingsplassar og en stor poliklinisk aktivitet, med om lag 12000 årlege konsultasjonar og behandlingar.

Seksjonen har og ein stor utdanningsaktivitet for medarbeidarar. Seksjonen har stor og aukande forskingsaktivitet, der Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen er største samarbeidspartnar. Det er knytt 2 professorar til seksjonen og ein 1ste amanuensis i delt stilling.