Arkiv

17. juli 2023

Nordic AML Meeting 2023

Dear Colleague, It is our pleasure to invite you to the upcoming Nordic AML meeting, which will be held in Bergen, Norway, on August 24th and 25th, 2023, at the Radisson Blu Bryggen. The Nordic AML meeting is a unique opportunity to learn about the latest clinical and scientific developments in the field of AML. The meeting will feature great keynote speakers from both Nordic countries and around the world. We will have an exciting program that covers a broad range of topics, including novel therapies, clinical trials, genetics, and molecular biology. We are also excited to offer a poster session, and submission is still open. In addition, poster presentations from previous conferences as well as interesting case reports are welcome. Posters/case reports are to be submitted to: namlgewg@gmail.com. The deadline for submission is 1st of August. The meeting will be a great opportunity to network with colleagues from across the Nordic region and beyond. We hope that you will join us in Bergen for what promises to be a stimulating and informative event. To access a program or to register and book accommodation at Radisson BLU Royal Hotel (Conference venue hotel), please use this LINK On behalf of the organizing committee, we invite you to participate in the Nordic AML Meeting. We look forward to welcoming you in Bergen! Best regards, Bjørn-Tore Gjertsen Chair of the Nordic AML Group Mika Kontro Secretary for the Nordic AML Group
08. februar 2023

Vintermøte - frist for abstract og endelig program

Kjære medlemmer. Frie foredrag på Vintermøte til Norsk selskap for hematologi er i år torsdag 9.mars kl 15:45-17:45.  Påmelding med kort beskrivelse av presentasjonen sendes til møteleder Henrik Hjorth-Hansen: henrik.hjorth-hansen@ntnu.no Presentasjonene får tildelt 10 minutter + 5 minutter til diskusjon og spørsmål.Det vil i år være to kategorier: Forskning og klinikk (kasuistikker). Den beste presentasjonen i hver kategori premieres. Frist for påmelding onsdag 1.mars. Vedlagt er også endelig program for Vintermøte.
23. oktober 2022

NCMLSG Høst symposium 8-9.11.22

NCMLSG arrangerer høst symposium fra 8 - 9. November, ved Clarion Hotel Malmö.
09. april 2022

Overlegestilling, Seksjon for blodsjukdomar

Medisinsk klinikk søkjer overlege ved Seksjon for blodsjukdomar til 100 % fast stilling. Oppstart etter nærare avtale.
16. mars 2022

Presentasjoner fra Vintermøtet 2022

Her finner du enkelte av presentasjonene som ble avholdt på Vintermøtet 2022!
04. januar 2022

Nordic and Swedish AML Group meeting

1st Nordic AML Group Meeting 2022 and Annual meeting of the Swedish AML Group 2022. Dates: January 20-21, 2022
15. november 2020

Overlegestillinger ved OUS-RH

Overlege Avdeling for blodsykdommer, Kreftklinikken Oslo Universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. Avdeling for blodsykdommer tilhører Kreftklinikken som har bred og omfattende klinisk aktivitet. Klinikken har også omfattende forskningsaktivitet, bl.a. ved tre forskningsinstitutter. Avdelingen ivaretar både lands-, region-, område- og lokalsykehusoppgaver. Allogen stamcelletransplantasjon og diagnostikk og operativ behandling av pasienter med alvorlig blødersykdom er henholdsvis flerregional behandlingstjeneste og nasjonal behandlingstjeneste. Behandling av maligne blodsykdommer og benmargssvikt av andre årsaker utgjør hovedtyngden av avdelingens regionale oppgaver. Avdelingens hovedlokasjon er ved Rikshospitalet med sengepost (30 senger) og poliklinikk med dagbehandlingsenhet, hvor hovedtyngden av oppgavene er knyttet til nasjonale og flere-regionale behandlingstjenester og kliniske studier. Avdelingen har også ansvaret for lokalsykehuspasienter på Ullevål sykehus (Ullevål sektor) med poliklinikk og dagbehandlingsenhet med egen vaktordning på dagtid. Oslo myelomatosesenter som utelukkende driver klinisk forskning er også lokalisert på Ullevål sykehus. Avdelingen har 19 overleger (18,2 årsverk) inkludert lederstillinger og 8 LIS-stillinger. Det er høy forskningsaktivitet ved avdelingen, og for tiden er det 11 PhD-kandidater og 5 PostDoc’er tilknyttet avdelingen. Avdelingen har et nært samarbeid med Avdeling for kreftbehandling og spesielt Seksjon for lymfom og indremedisin. Seksjon for lymfom og indremedisin er en av ni kliniske seksjoner ved AKB, Radiumhospitalet. Seksjonen har det regionale ansvaret for behandling av lymfomer. I tillegg har seksjonen lokalansvar for definerte bydeler i Oslo. Seksjonen har en sengepost med 24 senger sammen med sarkomseksjonen, utstrakt poliklinisk virksomhet og en dagenhet hovedsakelig for utredning av nye pasienter. Seksjonen har 6.5 overlegeårsverk, en infeksjonsmedisiner med indremedisinsk tilsyn og med spesielt ansvar for infeksjonssykdommer og en hematolog på «utlån» fra Avdeling for blodsykdommer. Det er en høy forskningsaktivitet ved seksjonen som omfatter kliniske studier og translasjonsforskning i samarbeid med Institutt for kreftforskning. Vi søker nå to spesialister i blodsykdommer med erfaring med avdelingens arbeidsoppgaver og som er selvstendig, ryddig, pålitelig og arbeidsom. Stillingene er primært kliniske stillinger, men avdelingen legger til rette for at klinisk arbeid kan kombineres med forskning. Søkeren skal inneha norsk godkjent spesialitet i hematologi, ha interesse for og erfaring med og kunnskap om akutte og kroniske leukemier, myelodysplastiske syndromer og dessuten erfaring i behandling av pasienter som gjennomgår autolog og allogen stamcelletransplantasjon. En av stillingene vil bli tillagt et spesielt ansvar for avdelingens program for akutt myelogen leukemi, mens den andre vil bli tillagt et spesielt ansvar for avdelingens kvalitetsregistre. Vi forutsetter at de som tilsettes er interessert i å drive egen forskningsaktivitet i tråd med avdelingens forskningsstrategi. Det legges derfor til grunn at den som tilsettes er PhD eller har tilsvarende forskningskompetanse. Søknadsfrist: 10.12.20 Kontaktperson: Avdelingsleder Geir E. Tjønnfjord, tlf.: 23070713/91550470 eller gtjonnf@ous-hf.no Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.
01. mars 2020

Myelomatose formøte

Program for formøte myelomatose 11.03.20 19.30: Tobias: Nye medikamenter og kombinasjoner ved myelomatose 20.15: Fredrik: Endringer i handlingsprogrammet 2020 21.00: "Norsk myelomatosegruppe" (Norwegian Myeloma Association - NMA) Programkomiteen for vintermøtet ønsker fortsatt flere innlegg til sesjonen frie foredrag fredag 13.03; Har du en spennende kasustikk eller forskning du vil presentere ta kontakt med Tobias; tobias.s.slordahl@ntnu.no
23. februar 2020

Benign hematologi formøte 2020

Program formøte Benign Hematologi – Vintermøtet 2020. Torsdag 12.03.20. Kl 08.30-08.35 Velkommen ved Eirik Tjønnfjord Kl 08.35-09.30 Nytt ITP studie, Daratumumab ved Galyna, Tor-Henrik og Waleed Kl 09.30-09.50 LIS kurs i benign hematologi ved Elin Brodin og Eirik Tjønnfjord Kl 09.50-10.00 Avslutning og oppstart Vintermøtet

Side 1 av 2