Medfødte trombocyttdefekter med normalt platetall - ukas artikkel uke 5

Ukas artikkel er en oversiktsartikkel i Haematologica som tar for seg medfødte trombocyttdefekter, med fokus på de kliniske, biologiske og genetiske trekkene. Først publisert November 2020.
uke 5 2021