Uke 8: Behandling av eldre med AML

Hva skal vi behandle eldre med AML med? Skal de ha hypometylerende behandling eller intensiv kjemoterapi? Dette finnes det ikke klare svar på. I denne retrospektive studien fra USA gir hyopmetylerende behandling bedre overlevelse enn intensiv kjemoterapi. En svakhet ved slike studier er såkalt "indication bias" som vil si at den behandlende legen velger behandling man tror er best til den enkelte pasient, noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne behandlingene, men i mangel av randomiserte intervensjonsstudier er likevel disse dataene nyttige.
Uke9
ukas artikkel