Norsk selskap for hematologi

Arkiv

Presentasjoner fra Vintermøtet 2022

Her finner du enkelte av presentasjonene som ble avholdt på Vintermøtet 2022!
Emil Nyquist
16. mars 2022
NSH Vintermøte