Presentasjoner fra Vintermøtet 2022

Her finner du enkelte av presentasjonene som ble avholdt på Vintermøtet 2022!
NSH Vintermøte