Verktøy og analyser

Her finner du hjelpemidler i hverdagen som spesialist i blodsykdommer.

UNDERSØKELSE

Tilstand

SYKEHUS/LAB

ADAMTS 13

Trombotisk trombocytopen purpura

-Hemostase Forschungslabor
Inselspital
-Univ.of Bern (TLF:+41/316329022 FAX:+41/316323406)

Adenosin aminase

Blackfan Diamond Syndrom

-Guys hospital- London 

 

Cytogenetikk

Leukemier

-RRHF
-Senter for medisinsk genetikk, Haukeland US

CD59, CD55 på erytrocytt og monocytt overflaten

PNH

-Avd for immunologi og transfusjon    Ullevål (TLF:22118870).                       -Blodbanken                                        -StOlav                                                    -Haukeland avd. mikrobiologi og immunologi tel. 559 74 638.

Chitotriosidase

 

Mb Gaucher

Neurokemi avd.

Mølndal sjukehus ved Doc. Jan-Erik Månsson. Gøteborg Sverige

ELA2

Syklisk/kongenital nøytropeni

RRHF-MGL

Gaucher sykdom  

Rekvisisjon

 

HFE genemutasjon

Hemokromatose

-Hormonlab-Aker Sykehus
-Senter for medisinsk genetikk, Haukeland                                                   -- St. Olav

Haemglobintyping

Thalassemi

-Klinisk kjemisk- Ullevål

-St.Olav
-Lab. for klinisk kjemi, Haukeland US

kryoglobuliner

Kryoglobulemi

-RH

-Blodbanken - St. Olav

Koagulasjon:

FVII, FVIII, FIX, VW Ag,
VW multimer, Ristocitin kofaktor
Anti- FX a

Koagulasjonsanalyser/
blødningsutredning

-Hematologisk forskningslab. Ullevål US (TLF: 22119239)
-         RH(TLF:22071070)                              -Lab. for klinisk biokjemi- Haukeland US  (TLF 55 97 31 00)      -St. Olav

Kromosomfragilitets-test

Fanconi anemi

Hammersmith Hospital

 

Molekylærgenetikk:

 FLT3, NMP1,                  PML/ RARA (t15:17)              CBFB, AML1/ETO, del5q, del7q, etc

AML  

Se Norsk Portal for medisinsk genetisk prøver

 

Molekylærgenetikk:

P16, MLL, BCR-ABL, MYC, TCR, etc                 

ALL

Se Norsk Portal for medisinsk genetisk prøver

Molekylærgenetikk:

BCR-ABL, Imatinibresistens

KML

Se Norsk Portal for medisinsk genetisk prøver

Molekylærgenetikk:

 IgVH hypermutasjon, TP53 

KLL

Se Norsk Portal for medisinsk genetisk prøver

Molekylærgenetikk:

BCL2, BCL6, TCR, ALK1, MYC, MALT, IGH, etc.

Lymfomer

Se Norsk Portal for medisinsk genetisk prøver

Molekylærgenetikk:

KIT

MDS

Se Norsk Portal for medisinsk genetisk prøver

Molekylærgenetikk:

del17p, del13q, IGH/CCND1, etc. 

Myelomatose

Se Norsk Portal for medisinsk genetisk prøver

Molekylærgenetikk:

JAK-2

MPD

Se Norsk Portal for medisinsk genetisk prøver

Molekylærgenetikk:

FIP1L-PDGFR

MPD/ hypereosnifilt syndreom/mastocytom

Se Norsk Portal for medisinsk genetisk prøver

MAG -antistoff

MB Waldenström (nevropati)

Nevro-revma lab- Haukeland US (TLF:55975117)

Nøytrofile Antistoffer

 

Nøytropeni

Avd for immunologi og transfusjon - Ullevål (TLF:22118870)

Pneumokokk vaksine

 

Pneumokokk AS titer

Nasjonalt folkehelseinstitutt
(TLF:22042447)

Pyruvatkinase mangel
G6PD-mangel

Hemolytisk anemi

-Klinisk kjemisk- Ullevål US 
- Klinisk biokjemi RH                             -Lab. for klinisk biokjemi                   -Haukeland US  (TLF 55 97 31 00)                       

Trombocyttantistoffer

ITP

-Avd for immunologi og transfusjon    Ullevål US (TLF:22118870)                            -Immunologisk avd. og blod-bank, UNN3 

-Blodbanken st Olav

Serum frie lettekjeder

Myelomatose

-Klinisk kjemisk- Ullevål US                   -Haukeland US-Klinisk biokjemi tlf 559 73100.                                                 - St. Olav

Trombofiliprøver

Antitrombin, Prt C, Prt S, APC resistens, Protrombin genemutasjon, Lupus antikoagulant, kardiolipin AS

Venøs Trombose

- Hematologisk forskningslab. Ullevål US (TLF: 22119239)
- Koagulasjonslab RH                         - Lab. for klinisk biokjemi- Haukeland US  (TLF 55 97 31 00)                            - St.Olav