Norsk urologisk forening

Norsk Urologisk Forening (NUF) er en spesialforening tilsluttet Den norske legeforeningen. Styreleder i NUF sitter også i styret for Norsk Kirurgisk Forening (NKF).  NKF er en paraplyorganisasjon for de kirurgiske spesialforeningene.

Prostatakreftsløyfe - illustrasjonsbilde fra colourbox.com