Norsk urologisk forening

Aktuelt

Kong Olav Vs kreftforeningspris 2020

09. oktober 2019
Legeforeningen har mottatt invitasjon til å nominere kandidater til Kong Olav Vs kreftforeningspris 2020. Kong Olav Vs kreftforeningspris på 1 000 000 kroner deles ut hvert år til en kreftforsker eller en forskergruppe, som har bidratt til å fremme den norske kreftforeningens kvalitet og omfang.

Seminar om behandling av nyrestein

15. mai 2019
SEC/SNUG inviterer til seminar om behandling av nyrestein, september 2019 i København.

Practical Course in: Robotic & Laparoscopic Urology & Paediatric Urology

09. mai 2019
Kurset arrangeres 25.-27. september 2019 i Århus, Danmark.

4th Nordic Hands-On Course in Intracorporeal Urinary Diversion

09. mai 2019
Kurset arrangeres 5.-6. Desember 2019 i Århus, Danmark.

Bli med på kongressen

01. februar 2019
Tiden for neste kongress nærmer seg. Vi oppfordrer deg til å melde deg på og spre ordet videre til kollegaer.

Abstrakt til Høstmøtet

27. august 2018
Gjer dokke klar til veke 43

EAU sitt Årlege Blærecancermøte

16. april 2018
EAU inviterer til sitt årlege fagmøte om blærekreft.

Consultation on UTUC

23. februar 2018
Ekspertmøte innan UTUC i Stockholm i regi av Karolinska Institutet