EAU sitt Årlege Blærecancermøte

EAU inviterer til sitt årlege fagmøte om blærekreft.

Denne gong blir det holdt i Munchen fra 8-9 Juni 2018. EAU i lag med ESMO står ansvarleg for det vitenskapelege programmet. Hensikten er å halde dei som driv med blærekreft vitenskapeleg oppdatert innan det nyaste i behandlinga av den kanskje mest farlege av dei urologiske cancersjukdommane. Ein kan få meir informasjon og melde seg på nettsida.