NIU stipender 2023

Annonsering av søkbare NIU-midler 2023

Styret i NIU annonserte på årsmøtet 27.10.22 at det er 2 søkbare stipender à kr 50 000,- i 2023. Søknadsfrist er 01.02.23 og tildeling av midler foregår senest 01.05.23. Søknader sendes per epost til sekretær, Harriet Birke