Organisert prostatakrefttesting

Norsk urologisk forening (NUF) opprettet på Generalforsamlingen i 2021 en arbeidsgruppe som fikk i mandat å utarbeide et dokument som kunne representere NUFs standpunkt om tidlig diagnostikk av prostatakreft gjennom et organisert testprogram. Rapporten og besvarelsen fra Helsedirektoratet kan leses via Norsk urologisk forenings nettsider.