Årsmøter i NUF og NIU

På denne siden publiseres referat fra årsmøte i NUF og NIU med årsregnskap, revisjonsberetning og budsjett.