Norsk urologisk forening

Om oss

Norsk Urologisk Forening (NUF) er en spesialforening tilsluttet Den norske legeforeningen. Styreleder i NUF sitter også i styret for Norsk Kirurgisk Forening (NKF). NKF er en paraplyorganisasjon for de kirurgiske spesialforeningene.

Norsk Urologisk Forening ble stiftet i oktober 1962. Foreningens oppgave er å fremme urologiens vitenskapelige og praktiske utvikling, og å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser.

Som medlemmer i NUF opptas, av styret, lege som er godkjent spesialist i urologi, eller som har utdanningsstilling i urologi eller som på annen måte er særlig knyttet til urologiens fagområde. Sekretær i NUF kan kontaktes for medlemsskap.

Generalforsamling i NUF avholdes hvert år i oktober i forbindelse med kirurgisk høstmøte.

For nærmere informasjon om NUF henvises til sidene med lover.