Om oss

Norsk Urologisk Forening (NUF) er en spesialforening tilsluttet Den norske legeforeningen. Styreleder i NUF sitter også i styret for Norsk Kirurgisk Forening (NKF). NKF er en paraplyorganisasjon for de kirurgiske spesialforeningene.

Norsk Urologisk Forening ble stiftet i oktober 1962. Foreningens oppgave er å fremme urologiens vitenskapelige og praktiske utvikling, og å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser.

Som medlemmer i NUF opptas, av styret, lege som er godkjent spesialist i urologi, har utdanningsstilling i urologi eller på annen måte er særlig knyttet til urologiens fagområde. 

For å bli medlem i NUF: Logg inn på 'min side' og velg NUF under 'medlemskap/endre medlemskap'. Ved spørsmål, kan sekretær kontaktes. 

Generalforsamling i NUF og NIU avholdes hvert år forbindelse med kirurgisk høstmøte i uke 43. NUF arrangerer samme uke urologisk høstmøteaften.

For nærmere informasjon om NUF henvises til vedtektene.