Norsk urologisk forening

Om oss

Vedtekter for Norsk Institutt for Urologi

Vedtatt på generalforsamlingen 26.10.2006, godkjent av Lotteri- og Stiftelsestilsynet 28.11.2006.
18. september 2018

Vedtektene