Vedtekter for Norsk Urologisk Forening

Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den 16.11.06 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten urologi.
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 26.10.06 og godkjent av sentralstyret 16.11.06.