100 000 til forskning og faglig fordypning!Julegaven til patologer med ambisjoner for 2012: nå er tiden inne for å søke patologforeningens forskningsstipend. Søknadsfristen er 15.januar 2012.

Retningslinjer for søknaden finner du her.

Søknaden sendes til foreningens sekretær: hasa@helse-bergen.no