Den norske patologforening

2011

Takk for innsatsen, Frøydis!

12. mars 2012
"Atypisk patolog", "individualist" og "forkjemper på barrikadene" var noen av de positive karakteristikker av Frøydis Langmark ved markeringen av hennes avgang som direktør for Kreftregisteret, etter 28 år. At Kreftregisteret takket være Frøydis Langmark fortsatt er en selvstendig organisasjon, ble også fremhevet av Akslen.

Ny obduksjonslov foreslått i fersk NOU.

04. februar 2012
Etter 1 1/2 års arbeid ble NOU 2011:21 "Når døden tjener livet" fredag 16.12. overrakt HOD. Lovverket vedr. obduksjon og annen håndtering av lik foreslås skilt ut og samlet i en egen lov. Viktigste endring i forhold til dagens lovverk er fokus på obduksjon som kvalitetssikringsverktøy i helsetjenesten. Utredningen kommer på høring i januar.

Kjell Elgjo er død.

04. februar 2012
I den anledning ønsker Ragna Følling Elgjo å få takke alle som har bidratt med nekrologer og ved begravelse i forbindelse med Kjell Elgjos bortgang. Nekrologen her på nettsiden er skrevet av Ole Didrik Lærum og Ole Petter Clausen.

100 000 til forskning og faglig fordypning!

04. februar 2012
Julegaven til patologer med ambisjoner for 2012: nå er tiden inne for å søke patologforeningens forskningsstipend. Søknadsfristen er 15.januar 2012.

Fremtidig organisering av cervixscreeningprøver.

04. februar 2012
En nedgang i insidensen av cervixdysplasier som følge av HPV-vaksinen vil bety en utfordring for fremtidens screening. Gruppe "Fremtid" har gjennomgått alle aspekter ved dagens og fremtidens organisering og foreslår blant annet sentralisering av diagnostikken. Et viktig og grundig gjennomarbeidet dokument legges nå fram for diskusjon.

Om angiogenese ved prostakreft og om deteksjon av cervixdysplasier.

10. november 2011
To disputaser er aktuelle: Karsten Gravdal forsvarer 28. september sin avhandling i Bergen: "Angiogenesis and Epithelial-Mesenchymal Transition in Prostate Cancer". Irene Tveiterås Øvestad forsvarer sin avhandling: "Evaluation of methods for the detection of persistent and regressive CIN2-3 lesions" to dager senere i Stavanger, 30.september.

Forskningsprisen til lymfomforskning!

10. november 2011
Signe Spetalen fra OUS vant DNPs forskningspris på kr. 10.000 for arbeidet: " A spesial sinusoidal variant of follicular lymphoma: a report of three cases." Les også om påkeeggprisen.

Forskerlinjen -også for patologi

10. november 2011
Hvordan er det å være medisinerstudent på forskerlinjen? spør professor Sverre Torp i Trondheim en av sine studenter og forklarer samtidig hva dette er.

Gisle Bang. 1927 - 2011

09. november 2011
Professor emeritus ved UiB, Gisle Bang, bygget opp oralpatologien i Bergen. Anne Christine Johannessen fra Haukeland har skrevet nekrologen.

Side 1 av 3