2011

12. mars 2012

Takk for innsatsen, Frøydis!

"Atypisk patolog", "individualist" og "forkjemper på barrikadene" var noen av de positive karakteristikker av Frøydis Langmark ved markeringen av hennes avgang som direktør for Kreftregisteret, etter 28 år. At Kreftregisteret takket være Frøydis Langmark fortsatt er en selvstendig organisasjon, ble også fremhevet av Akslen.
04. februar 2012

Ny obduksjonslov foreslått i fersk NOU.

Etter 1 1/2 års arbeid ble NOU 2011:21 "Når døden tjener livet" fredag 16.12. overrakt HOD. Lovverket vedr. obduksjon og annen håndtering av lik foreslås skilt ut og samlet i en egen lov. Viktigste endring i forhold til dagens lovverk er fokus på obduksjon som kvalitetssikringsverktøy i helsetjenesten. Utredningen kommer på høring i januar.
04. februar 2012

Kjell Elgjo er død.

I den anledning ønsker Ragna Følling Elgjo å få takke alle som har bidratt med nekrologer og ved begravelse i forbindelse med Kjell Elgjos bortgang. Nekrologen her på nettsiden er skrevet av Ole Didrik Lærum og Ole Petter Clausen.
04. februar 2012

100 000 til forskning og faglig fordypning!

Julegaven til patologer med ambisjoner for 2012: nå er tiden inne for å søke patologforeningens forskningsstipend. Søknadsfristen er 15.januar 2012.
04. februar 2012

Fremtidig organisering av cervixscreeningprøver.

En nedgang i insidensen av cervixdysplasier som følge av HPV-vaksinen vil bety en utfordring for fremtidens screening. Gruppe "Fremtid" har gjennomgått alle aspekter ved dagens og fremtidens organisering og foreslår blant annet sentralisering av diagnostikken. Et viktig og grundig gjennomarbeidet dokument legges nå fram for diskusjon.
10. november 2011

Om angiogenese ved prostakreft og om deteksjon av cervixdysplasier.

To disputaser er aktuelle: Karsten Gravdal forsvarer 28. september sin avhandling i Bergen: "Angiogenesis and Epithelial-Mesenchymal Transition in Prostate Cancer". Irene Tveiterås Øvestad forsvarer sin avhandling: "Evaluation of methods for the detection of persistent and regressive CIN2-3 lesions" to dager senere i Stavanger, 30.september.
10. november 2011

Forskningsprisen til lymfomforskning!

Signe Spetalen fra OUS vant DNPs forskningspris på kr. 10.000 for arbeidet: " A spesial sinusoidal variant of follicular lymphoma: a report of three cases." Les også om påkeeggprisen.
10. november 2011

Forskerlinjen -også for patologi

Hvordan er det å være medisinerstudent på forskerlinjen? spør professor Sverre Torp i Trondheim en av sine studenter og forklarer samtidig hva dette er.
09. november 2011

Gisle Bang. 1927 - 2011

Professor emeritus ved UiB, Gisle Bang, bygget opp oralpatologien i Bergen. Anne Christine Johannessen fra Haukeland har skrevet nekrologen.

Side 1 av 3