Forskningsprisen til lymfomforskning!

Signe Spetalen fra OUS vant DNPs forskningspris på kr. 10.000 for arbeidet: " A spesial sinusoidal variant of follicular lymphoma: a report of three cases." Les også om påkeeggprisen.

Signe Spetalen

Signe Spetalen, som jobber i lymfomgruppen ved OUS, hadde som medforfattere Assia Bassarova, Klaus Beiske, Harald Holte og Jan Delabie. Spetalen er cand med fra 1995 og disputerte i august 2009 ved UiO på et helt annet tema, nemlig om irritabel tarm hos kvinner (Rectal visceral sensitivity and autonomic function in female patients with irritable bowel syndrome). Vi gratulerer håper hun blir i patologien fremover og avventer videre publlikasjoner!

Foredraget finner du her.

Det kom inn færre bidrag til forskningsprisen i år enn tidligere, noe som også var grunnen til at abstraktene ikke ble publisert i APMIS. Årsmøtet vedtok at prisen i årene som kommer ikke skulle deles ut ved færre enn 5 innsendte bidrag, men det var før man hadde hørt de faglige foredragene dagen etter! Temaene var blandet, men alle like engasjerende, matnyttige og i aller høyeste grad med moderne metoder (ref diskusjon dagen før om "modernise or die"..)

Kvinnene var alene om å legge påskeegg og konkurransen var sterk.  Vinneren ble Hilde Gjelberg fra Kristiansand med sin presentasjon av en sjelden variant av et duktalt adenom i brystet hos en 53 år gammel kvinne. Hun fikk diplom, men ikke påskeegg!! Vi satser på at dette overrekkes av hennes sjef når høytiden nærmer seg! Og at neste års arrangører i Bergen ikke glemmer denne lille atributten...

Hilde får diplom uten egg fra møteleder Ben Davidson fra OUSHilde får diplom uten egg fra møteleder Ben Davidson fra OUS