Fremtidig organisering av cervixscreeningprøver.En nedgang i insidensen av cervixdysplasier som følge av HPV-vaksinen vil bety en utfordring for fremtidens screening. Gruppe "Fremtid" har gjennomgått alle aspekter ved dagens og fremtidens organisering og foreslår blant annet sentralisering av diagnostikken. Et viktig og grundig gjennomarbeidet dokument legges nå fram for diskusjon.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har den såkalte gruppe "Fremtid", med representanter fra helseregionene, Kreftregisteret og legeforeningen, gått gjennom organiseringen av screening-diagnostikken, ikke minst med tanke på den forventede effekten av vaksinen på insidensen.

Hele dokumentet lastes ned fra boksen til høyre på siden.