HPV-test i sekundærscreening - direktoratet har talt!Kortversjonen i Helsedriektoratets svar er at LSIL bevares, at argumentet om å gjøre opp testmaterialet i Kreftregisteret før man endrer takstene ikke er gyldig fordi det uansett ikke vil gi noe svar på sensitiviteten og at retningslinjene for triage og HPV- taksten derfor endres i nær fremtid.

Hvordan taksten skal endres sier man ikke noe om, mendette dere dere lese selv. Hele brevet er lagt ut som vedlegg her.