Den norske patologforening

2011

HPV-test: Takstendringer utsatt!I en pressemelding 30.6. kunngjorde HOD at de likevel avventer en evaluering fra Kreftregisteret.
25. august 2011

Giske Ursin i Kreftregisteret forteller til Dagens Medisin at de er i gang med evalueringen og forventer å trenge noen måneder på å analysere data. Pressemelding fra HOD, som er meget kort, kan du lese her.