Den norske patologforening

2011

Mangel på patologer kan forsinke kreftbehandling.Før politikerne kan utstede garantier på at kreftpasienter skal få behandling innen rimelig tid, må det fokuseres på de svake ledd i diagnostikk- og behandlingskjeden. Et av dem er manglende kapasitet på patologiavdelingene. I et innslag fra 4. august spår NRK Rogaland ventetid på opptil én måned for diagnoser på vevs- og celleprøver.
25. august 2011

Nok en gang risikerer vi  reformer i helsevesenet uten at alle ledd sikres. Mammascreening, PSA, Ki-67 og Hercep-test er stikkord på noen av de mange tidligere nyvinningene der ingen på forhånd  vurderte om patologene hadde kapasitet eller ressurser. 
Arbeidet med de enkelte prøver har økt kraftig de siste årene, men antall legehjemler er tilnærmet uendret. Fra 2005 til 2010 har antall histologiprøver alene økt med 16 % (fra 385.227 til 449.217), mens antall overlegehjemler har økt med bare 2.8 % (fra 123,5 til 127). At andelen overlegehjemler som faktisk er besatt er noe bedre i 2010 enn i 2005 (økning fra 82% til 88%), er i dette perspektivet en mager trøst.  I tillegg opplever vi at hjelpeapparatet rundt oss kuttes. At prøvesvar blir liggende fordi vi blant annet ikke har skrivepersonale nok, er en kjent problemstilling og i seg selv skandaløst nok til en førsteside.

Avdelingen i Stavanger skal ha ros for nok en gang å ha fokusert på problemet med overarbeidete patologer. Om signalene når fam til bevilgende myndigheter gjenstår å se.

Innlegget fra NRK Rogaland kan du finne her.