Den norske patologforening

2011

Mer debatt om HPV-tester
Både Bjørn Westre og Sveinung Wergeland Sørbye går hardt ut mot Helsedirektoratet i siste nummer av Sykepleien. Og får svar.
25. august 2011

Les selv. Temadelen av Sykepleien kan du laste ned fra ruten til høyre.