Den norske patologforening

2011

Om angiogenese ved prostakreft og om deteksjon av cervixdysplasier.To disputaser er aktuelle: Karsten Gravdal forsvarer 28. september sin avhandling i Bergen: "Angiogenesis and Epithelial-Mesenchymal Transition in Prostate Cancer". Irene Tveiterås Øvestad forsvarer sin avhandling: "Evaluation of methods for the detection of persistent and regressive CIN2-3 lesions" to dager senere i Stavanger, 30.september.
10. november 2011

Opponentene på prostatastudien er Lars Egevad fra Karolinska og Guttorm Haraldsen fra OUS, veiledere er Lars Akslen og Ole Johan Halvorsen fra UiB. Se mer om tema og tidspunkt i pressemeldingen fra universitetet.

Irene Tveiterås Øvestad har Bjørn Hagmar fra UiO og Mark Arends fra Cambridge som opponenter. Jan Baak er hovedveileder. Disputasen finner sted i auditorium 2 på SUS, med prøveforelesning kl 09.15 på temaet screening i fremtiden og disputas 10.30.