Om angiogenese ved prostakreft og om deteksjon av cervixdysplasier.To disputaser er aktuelle: Karsten Gravdal forsvarer 28. september sin avhandling i Bergen: "Angiogenesis and Epithelial-Mesenchymal Transition in Prostate Cancer". Irene Tveiterås Øvestad forsvarer sin avhandling: "Evaluation of methods for the detection of persistent and regressive CIN2-3 lesions" to dager senere i Stavanger, 30.september.

Opponentene på prostatastudien er Lars Egevad fra Karolinska og Guttorm Haraldsen fra OUS, veiledere er Lars Akslen og Ole Johan Halvorsen fra UiB. Se mer om tema og tidspunkt i pressemeldingen fra universitetet.

Irene Tveiterås Øvestad har Bjørn Hagmar fra UiO og Mark Arends fra Cambridge som opponenter. Jan Baak er hovedveileder. Disputasen finner sted i auditorium 2 på SUS, med prøveforelesning kl 09.15 på temaet screening i fremtiden og disputas 10.30.