Vel overstått lungekurs i Tromsø!

Slik skal det gjøres! Oddrun Kolstad og Samer Al-Saad besøkte kurset til professor Helmut Popper i Graz sist sommer - og inviterte ham prompte til Tromsø året etter. Professor Popper var velvilligheten selv og holdt oppmerksomheten til 37 kursdeltagere fanget i to lange dager. Og snittene som ble diskutert ble lagt ut digitalt, takket være lynrask innsats i siste liten fra patologiavdelingen på Ahus.
Gruppebilde uten samer og trond

Etter 12 år med tørke i kursvirksomheten på lungelidelser (siste ikke-neoplastiske kurs var i Skien i 1999) var det på høy tid at dette organet igjen ble luftet. Kursledelsen, som er representert med Oddrun til venstre i bildet over og Samer i bildet under, satset stort, med internasjonal ekspertise og beinhardt program, fra 8 til 18 i to dager. I tillegg til de uttallige bidrag fra Popper, ble klinikken utførlig forklart av lungelege Nada Zafran Groh fra Harstad (nr. 2 fra venstre i bildet over), mens Trond Mogens fra Rikshospitalet underviste om anatomi og bildediagnostikk. Erik Heyerdahl Strøm fra Rikshospitalet  (nr. 3 fra venstre i bildet over) supplerte om diagnostiske mønstre og transplantasjon.

Lenke til snitt og alle foredragene, med untak av Poppers, finner du her.

Samer Al-Saad og Helmut Popper ved mikroskopSmå tekniske problemer ble løst, her ved Samer Al-Saad.
Helmut Popper ved mikroskopProfessor Helmut Popper.

   I pausene strakk man på beina ved å gå trappen opp til "det røde rommet", der makropreparater kunne studeres. Den nå pensjonerte Tromsø-patologen Michael Kearney bygget i sin tid opp en unik kasus-samling som benyttes i den daglige studentundervisningen. Alene denne samlingen er verdt et Tromsøbesøk!

Forøvrig: Av 37 påmeldte var 2 lungeleger og resten fra patologien, derav 29 kvinner og bare 6 menn...!

Lunger i det røde rommetEn av de mange reolene i det "røde rommet", med lungepreparater. Alle kasus har tilhørende sykehistorier og diagnoser.

 

PS. Fotografen C. Alfsen unnskylder sitt gamle kamera og lover bedring.